Szkoła na keyboard

Opracowanie Zbigniew Kasperek. Druga część podręcznika do nauki gry na keyboardzie umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności gry na instrumencie klawiszowym, wprowadza nowe wiadomości z zasad muzyki, harmonii, utrwala wiedzę muzyczną zdobytą w części I . Celem głównym jest poznanie i opanowanie techniki gry akordowej – system fingered. 76 str. A4. Wiadomości wstępne – interwały – budowa ...