Szkoła na keyboard

Opracowanie Zbigniew Kasperek. Druga część podręcznika do nauki gry na keyboardzie umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności gry na instrumencie klawiszowym, wprowadza nowe wiadomości z zasad muzyki, harmonii, utrwala wiedzę muzyczną zdobytą w części I . Celem głównym jest poznanie i opanowanie techniki gry akordowej – system fingered. 76 str. A4.

Wiadomości wstępne
– interwały
– budowa akordów
Wprowadzenie do gry w systemie fingered
Ćwiczenia przygotowujące do akompaniamentu fingered w kluczu basowym
– ćwiczenia interwałowe melodyczne
– ćwiczenia w interwałach harmonicznych
– ćwiczenia akordowe
Utwory w rytmach tanecznych z automatycznym akompaniamentem w systemie fingered
Tabela akordów w systemie fingered
Tabela podstawowych akordów i ich symboli na przykładzie akordu C
Słowniczek muzyczny część 2