Instrumenty muzyczne

Instrumenty muzyczne cechuje bogactwo wydobywanych zeń dźwięków, toteż warto opanować chociażby w najmniejszym zakresie teorii muzyki. Taki sam tytuł posiada stosunkowo obszerny podręcznik Liliany Zganiacz – Mazur, traktujący właśnie o tej materii. Czytelnik znajdzie na jego stronicach elementarne zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw muzyki. Zawarte są tam wyjaśnienia różnorodnych pojęć a także zjawisk muzycznych – począwszy od tych najprostszych (jak chociażby pięciolinia) na trudniejszych oraz bardziej skomplikowanych skończywszy. Teoretyczna warstwa obejmuje całość zagadnień, które obowiązują do zrozumienia oraz opanowania w szkołach muzycznych pierwszego stopnia. Jest więc doskonałym materiałem do kontynuowania nauki teorii w szkołach muzycznych drugiego stopnia. Gdy tą wiedze się opanuje, można śmiało skorzystać z kolejnych książek – czytelnik zgłębiający tajniki muzycznej wiedzy, dowie się z nich o przygotowaniu do nauki harmonii, podstawach akustyki, dynamiki czy artykulacji.