Podstawy gitary dla klawiszowców

Gitara służyć może do improwizowania w czym ma pomóc podręcznik, który adresowany jest zarówno do zaawansowanych jak i początkujących osób. Zawarte w książce ćwiczenia (jednogłosowe ćwiczenia rytmiczne oparte na niezależnej nauce jednosłowowej improwizacji rytmicznej i elementach jednogłosowych struktur rytmicznych w improwizacji melodycznej i harmonicznej oraz dwugłosowe ćwiczenia rytmiczne oparte na tych samych elementach) mogą być wykorzystywane również na inne instrumenty. Oprócz koniecznej teorii przewidziano również wiele praktycznych przykładów. To wszystko ma za zadanie nie tylko zwiększyć sprawność manualną użytkownika gitary, ale również ma poszerzyć jego horyzonty rytmiczne. W książce dołączono tabele porządkujące ćwiczenia, co wydatnie ułatwia określenie oraz rozwój własnego stylu. Podręcznik może być przydatny przez wiele miesięcy a także lat z uwagi na zawarte w nim bogate skale, pozycje, techniki oraz warianty. Jednogłosowe oraz dwugłosowe ćwiczenia rytmiczne są także w dodatkach.