Keyboardy

Instrumenty muzyczne, którymi są keyboardy, mają od niedawna swoje podręczniki. Jeden z nich obejmuje dwie części. Pierwsza z nich dotyczy szkoły gry w systemie single finger – chord oraz podstaw odnośnie tego instrumentu.

https://hurtowniamuzyczna.pl/offer/14/klawisze.html

Tom drugi umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności grania oraz poznanie i opanowanie techniki gry akordowej w systemie fingered. Wprowadza nowe wiadomości odnośnie zasad muzyki, harmonii a także utrwala wiedzę muzyczną ze wcześniejszej części. Wstępne wiadomości tomu drugiego obejmują interwały oraz budowę akordów. Nie zabrakło także ćwiczeń – interwałowych melodycznych, w interwałach harmonicznych oraz akordowych. Tabele przedstawiają akordy w systemie fingered oraz podstawowe akordy i ich symbolikę na przykładzie akordu C. Uzupełnieniem jest ostatnia część słowniczka terminologii muzycznej. Sam system fingered ma wyodrębniony rozdział wprowadzający. Rytmy taneczne w utworach mają automatyczny akompaniament w systemie fingered. Zatem schemat drugiej części nieco przypomina pierwszy tom wydania.

Instrumenty muzyczne, niezależnie od swojego rodzaju wymagają wieloletniego doskonalenia gry na nim. To samo tyczy się akordeonu, tak rozpowszechnionego na wsiach i znajdującego wielu sympatyków również poza nią. Dwaj autorzy – G. Krival – Suslov oraz O. Suslov oddali w ich ręce książkę ze swoimi aranżacjami. Na jej karty przelali swoje trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z zespołami oraz orkiestrami. Ponadto Susłowowie odnosili znaczne sukcesy na koncertach oraz międzynarodowych konkursach. Przyczyniły się do tego właśnie ich mistrzowsko wykonywane aranżacje. Książka ta zawiera część z nich – są nimi aranżacje utworów Georges’a Bizet’a, Johannes’a Brahms’a, Piotra Czajkowskiego oraz F. D. Marchetti. Nie brakuje także popularnych polskich, włoskich czy cygańskich melodii. Są one dostosowane do możliwości wykonawców w zależności od ich stopnia obycia z akordeonem. W myśl tego uwzględniono podział na początkujących, średniozaawansowanych oraz profesjonalnych użytkowników tego instrumentu.